Vergunning verlegging of overwelving waterloop

Deze vergunning impliceert dat het gaat over onbevaarbare waterlopen.
Wil men bijvoorbeeld een verlegging of een overwelving van een bepaalde waterloop dan moet dit vergund worden.