Verwaarloosde woningen en gebouwen

Verwaarlozing van woningen en gebouwen is sinds kort een gemeentelijke bevoegdheid. Lokaal bestuur Haaltert neemt deze taak ter harte en wil werk maken van een mooier straatbeeld door verwaarloosde panden in een vroeg stadium te detecteren en hun eigenaars te sensibiliseren. 

De nodige formulieren voor aanvragen vind je onderaan deze pagina. 

Voorwaarden

Een woning of gebouw wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstig zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten, ...

Verwaarlozing is dus een begrip dat de uiterlijke kenmerken van een gebouw of woning beoordeelt. De binnenzijde van het gebouw of de woning valt buiten beschouwing. Het gaat bij verwaarlozing om elementen die van de openbare weg zichtbaar zijn.

Procedure

Een verwaarloosde woning of verwaarloosd gebouw wordt opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen aan de hand van een genummerde administratieve akte.

Alle zakelijk gerechtigden, zoals bekend bij de administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen, worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van het voornemen om de woning of het gebouw op te nemen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Kostprijs

De belasting voor een verwaarloosde woning of gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het verwaarlozingsregister. De belasting bedraagt na het eerste opnamejaar 1.500 euro.

De belasting wordt vermeerderd met 1500 euro per termijn van twaalf maanden dat de woning of het gebouw in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen is opgenomen, tot een maximum van 6000 euro.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal vrijstellingen mogelijk op de verwaarlozingsheffing, zoals wanneer de eigenaar de woning of het gebouw minder dan een jaar in zijn bezit heeft of, tijdelijk, om alle gebreken weg te werken. De woning of het gebouw blijft wel opgenomen in het verwaarlozingsregister voor verdere opvolging.