Verzoekschrift tot schrapping uit het gemeentelijk leegstandsregister