Volkstuintjes

Eind 2020 peilde lokaal bestuur Haaltert bij de inwoners naar interesse voor het bewerken van een volkstuintje. De antwoorden op de bevraging worden de komende maanden verwerkt. 

Op dit ogenblik heeft het lokaal bestuur van Haaltert nog geen volkstuin, maar het project loopt. De reacties worden verwerkt en op basis daarvan wordt een behoefteanalyse uitgevoerd om onder andere de locatie te bepalen. Verschillende locaties werden aangebracht door het college van burgemeester en schepenen en zullen de komende maanden worden onderzocht. Er zal ook worden gekeken of het project kan aansluiten op lopende projecten in planfase. Eenmaal de locatie geselecteerd kunnen we van start gaan met de inrichting. 

Wanneer we effectief van start kunnen gaan met de volkstuintjes lees je er zeker over in de gemeentelijke communicatiekanalen.