Vossen en marters

Vossen en marters, het zijn prachtige roofdieren die nuttig werk leveren. Muizen en ratten vormen bijvoorbeeld een favoriet deel van hun dieet, waardoor ze knaagdierplagen helpen voorkomen. Minder leuk is het wanneer de vos of marter je huisdieren doodt of je autokabels en isolatie kapot bijt... Als gemeente mogen we hier niet bij optreden. Daarom geven we hieronder enkele preventiemaatregelen. Onderaan deze pagina vind je ook nog extra info over bijzondere jacht en bestrijding van vossen, en over eventuele schadevergoedingen. 

Preventiemaatregelen

1. Bouw een afsluitbaar nachthok. 

Vossen en marters gaan vooral in het donker op pad. Kies daarom voor een stevig en afsluitbaar nachthok voor je dieren.

Vossen en marters glippen door de kleinste openingen, dus dicht alle gaten en spleten goed af en maak de bodem ondoordringbaar. 

Tip: Kies voor automatische deuren. Dan hoef je het poortje niet elke ochtend en avond handmatig te openen en sluiten. 

2. Plaats een omheining. 

 Onderstaande (elektrische) omheiningen kunnen helpen. 

Educatief beeld om je kippenhok te beveiligen tegen vossen

Tip: Om de rust in het hoenderhok te bewaren, helpt het om de afrastering ondoorzichtig te maken. Als je kippen en hanen hun vijand niet zien, voelen ze zich ook niet bedreigd.  Vergeet ook niet om objecten, bomen en struiken die als ‘springplank’ kunnen dienen, weg te halen. 

3. Sluit het verblijf volledig af. 

Wil je helemaal zeker zijn? Voorzie dan een volledig afgesloten verblijf. 

Tip: Vossen zijn goede gravers. Vergeet dus niet om ook de bodem van je verblijf te beveiligen. Je kan de bodem bijvoorbeeld verharden met steen of houten planken. 

4. Span martergaas voor kleine ingangen.  

Marterachtigen zijn zeer lenig en glippen via de kleinste openingen binnen. Ook het isolatiemateriaal onder je dakpannen vormt ideaal nestmateriaal. Door gaatjes en spleten af te sluiten met speciaal martergaas verklein je de kans dat een marterfamilie bij jou intrekt.  

Martergaas heeft een dikte van minstens 1,5 mm en een maaswijdte van maximum 4 cm. Zorg dat het overal goed aansluit om de volhardende diertjes te weren. 

5. Bescherm je wagen tegen marters.

Marters sluipen graag via de onderkant van je wagen het motorcompartiment binnen. Daar genieten ze van de nog warme motor, smullen van je isolatiemateriaal en knagen zelfs kabels stuk. 

Als je geen garage ter beschikking hebt, is het moeilijk de dieren weg te houden. Een lichte elektrische schok jaagt hen voorgoed de deur uit. Enkele leveranciers bieden elektrische ‘anti-marter’-matten aan. Daarmee bescherm je je motor en kabels. 

Bijzondere jacht en bestrijding van vossen 

Soms bieden deze niet-dodelijke maatregelen niet genoeg bescherming tegen schade door vossen. In sommige gevallen kan jacht een oplossing zijn. Als gemeente mogen wij hier niet bij optreden. Meer info en de voorwaarden vind je op www.natuurenbos.be/wildbeheer

Op www.geopunt.be vind je de ligging van de jachtterreinen. Je kan contact opnemen met de lokale jagersvereniging (Gewest Aalst).

  • WBE Gewest Aalst
  • Zeteladres: Lebeke 14, 9450 DENDERHOUTEM
  • Voorzitter: Van der Hoeven Peter
  • Secretaris: Van Helleputte Roeland
  • E-mail: rvanhelleputte71@gmail.com

Toch schade geleden? 

Misschien kom je in aanmerking voor een schadevergoeding! 

Om aanspraak te maken op een schadevergoeding moet de schade minstens € 300 bedragen. Dat moet je kunnen aantonen met bewijsmateriaal. Je moet ook bewijzen dat je minstens één van de verplichte preventieve basismaatregelen uitgevoerd had en dat je − indien mogelijk − eerst bent overgaan tot bijzondere jacht of bestrijding. Je komt enkel in aanmerking voor een vergoeding als de dieren afkomstig zijn uit een natuurterrein, in beheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging, waarin de soort niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden. 

Je moet de schade binnen de 14 dagen melden via het aanvraagformulier in het e-loket van het Agentschap Natuur en Bos (www.natuurenbos.be/schade) of het formulier aangetekend opsturen naar de Provinciale Dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos. De nodige adressen vind je op het aanvraagformulier.  

Deze info en de afbeeldingen zijn gebaseerd op de info van het Agentschap voor Natuur en Bos, www.natuurenbos.be/natuuralsgoedebuur