Naar inhoud

Stel jouw vraag aan de gemeenteraad

raadzaal

Heb je een concrete vraag over je buurt of over het beleid van de gemeente? Dan kan je die vanaf nu stellen aan de voltallige gemeenteraad.

Heb je een vraag voor de gemeenteraad, dan zitten de raadsleden vanaf de gemeenteraad van 25 maart 2019 al voor jou klaar om 19.30 u. Ga aan de vergadertafel zitten, zet de micro aan en stel je vraag aan de raadsleden. Zij willen je vraag zo goed mogelijk beantwoorden.

De gemeenteraad vindt telkens plaats op de laatste maandag van de maand. Je vindt de precieze data van de gemeenteraden op www.haaltert.be/gemeenteraad.
Het vragenhalfuurtje start om 19.30 u, de gemeenteraad om 20 u.

Voorwaarden

  • Het gaat om een redelijke en concrete vraag. Het mag niet louter een mening zijn.
  • De vraag mag niet anoniem zijn en mag niet beledigend zijn.
  • De vraag belangt een grotere groep mensen aan en gaat niet over een persoonlijk dossier.
    Bv. niet de put in de straat net voor jouw deur, maar wel de verkeersveiligheid in de wijk. Voor individuele dossiers kan je terecht bij de diensten, de burgemeester en schepenen.
  • Betrokkenheid bij het onderwerp.
  • Mail je vraag minimum 8 werkdagen vóór de gemeenteraad door.

Mail je vraag door

Mail je vraag door naar vragenhalfuurtje@haaltert.be minimum 8 werkdagen voor de gemeenteraad. Stuur je vraag voor de gemeenteraad van maandag 25 maart dus door vóór woensdag 13 maart. De diensten en raadsleden hebben immers tijd nodig voor verwerking, opzoekingswerk, het opvragen van informatie bij hogere overheden, …

Als de vraag later binnenkomt, wordt de vraag doorgeschoven naar de volgende gemeenteraad. Dat gebeurt ook als er bv. teveel vragen binnenkomen voor één vragenhalfuurtje of als opgevraagde informatie op zich laat wachten.

Heb je een vraag ingestuurd, dan krijg je per mail bevestiging op welke raadszitting je vraag aan bod komt.

Behandeling op de gemeenteraad

De vraagsteller is aanwezig op de gemeenteraad en stelt daar zijn vraag nog eens aan de raadsleden. Kan je er zelf toch niet zijn, dan kan een andere Haaltenaar jou vertegenwoordigen en je vraag stellen.

Je kan je vraag aan de hele vergadering stellen, maar je kan ze ook richten aan de burgemeester, een schepen, een politieke fractie of een raadslid. Als je de vraag in het algemeen stelt, zal de burgemeester eerst antwoorden. Daarna mag elke politieke fractie er één keer op inpikken. De vraagsteller mag ook nog eens verduidelijking vragen en zal daar antwoord op krijgen. Maar het is niet de bedoeling dat er een debat ontstaat.

De zitting van de gemeenteraad is ook tijdens het vragenhalfuurtje openbaar.

Huishoudelijk reglement

Het vragenhalfuurtje is opgenomen in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Je kan het document downloaden onderaan deze pagina. 

 

Secretariaat in het gemeentehuis, 053 85 86 18 
vragenhalfuurtje@haaltert.be 

Datum van het bericht: zaterdag 02 maart 2019
Nieuwsoverzicht