Vragenhalfuurtje gemeenteraad

Heb je een vraag voor de gemeenteraad, dan zitten de raadsleden al voor jou klaar om 19.30 u. Zij willen je vraag zo goed mogelijk beantwoorden.

De gemeenteraad vindt telkens plaats op de laatste maandag van de maand. Het vragenhalfuurtje start om 19.30 u., de gemeenteraad om 20 u. De zitting van de gemeenteraad is ook tijdens het vragenhalfuurtje openbaar.

Voorwaarden voor jouw vraag

  • Het gaat om een redelijke en concrete vraag. Het mag niet louter een mening zijn.
  • De vraag mag niet anoniem zijn en mag niet beledigend zijn.
  • De vraag belangt een grotere groep mensen aan en gaat niet over een persoonlijk dossier. Bv. niet de put in de straat net voor jouw deur, maar wel de verkeersveiligheid in de wijk. Voor individuele dossiers kan je terecht bij de diensten, de burgemeester en schepenen.
  • Betrokkenheid bij het onderwerp.

Mail je vraag door

Mail je vraag door naar vragenhalfuurtje@haaltert.be minimum 8 werkdagen voor de gemeenteraad. De diensten en raadsleden hebben immers tijd nodig voor verwerking, opzoekingswerk, het opvragen van informatie bij hogere overheden, …

Als de vraag later binnenkomt, wordt de vraag doorgeschoven naar de volgende gemeenteraad. Dat gebeurt ook als er bv. teveel vragen binnenkomen voor één vragenhalfuurtje of als opgevraagde informatie op zich laat wachten.

Heb je een vraag ingestuurd, dan krijg je per mail bevestiging op welke raadszitting je vraag aan bod komt.

Behandeling op de gemeenteraad

De vraagsteller is aanwezig op de gemeenteraad en stelt daar zijn vraag nog eens aan de raadsleden. Kan je er zelf toch niet zijn, dan kan een andere Haaltenaar je vertegenwoordigen en jouw vraag stellen.

Je kan je vraag aan de hele vergadering stellen of richten aan een raadslid of politieke fractie. Als je de vraag in het algemeen stelt, zal de burgemeester eerst antwoorden. Daarna mag elke politieke fractie één keer inpikken. Het is niet de bedoeling dat er een debat ontstaat.