Waarom doen we dit?

Nood aan andere vormen van naschoolse opvang

Al lange tijd denkt de sector na over de vrijetijdsinvulling van kinderen, vooral na schooltijd. Er is enerzijds de druk op de buitenschoolse kinderopvang. Meer en meer ouders hebben voor en na schooltijd opvang nodig. Anderzijds is er de realiteit dat deze kinderen in de opvang zitten, maar misschien liever willen sporten, dansen of muziek leren. 

BOA decreet

Midden 2019 keurde het Vlaams parlement een decreet goed rond buitenschoolse opvang en -activiteiten (BOA). Het decreet heeft 3 doelstellingen:

  1. Speelmogelijkheden en ontplooiingskansen voor elk kind.
  2. Mogelijkheden voor ouders om werk, opleiding en gezin te combineren.
  3. Toegankelijk en betaalbaar aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten.

We willen in Haaltert, samen met jou, nadenken over hoe we die buitenschoolse opvang met een divers aanbod aan activiteiten kunnen organiseren. 

En nu is Haaltert aan zet!

Concreet betekent dit dat Haaltert een lokaal beleid uitwerkt en samenwerkt met verschillende lokale partners. Zo ontstaat er een lokaal samenwerkingsverband met sportverenigingen, scholen, gemeentelijke diensten, … Als regisseur stelt het lokaal bestuur zich neutraal op, met oog voor de belangen van iedereen. Dit beleid zal vanaf 2026 onderdeel zijn van het meerjarenplan van lokaal bestuur Haaltert.

Waar heeft jouw gezin nood aan? 

We willen de noden van de gezinnen en het aanbod aan activiteiten op elkaar afstemmen. Maar wat is daarvoor nodig? Begeleiding van school naar de sporthal of komt de toneellerares naar de school? We hebben veel vragen voor kinderen, ouders, scholen en verenigingen. 

Daarom is een eerste belangrijke stap de bevraging van kinderen, ouders en scholen. Maar ook het aanbod is belangrijk: de mening van de gemeentelijke diensten en onze verenigingen. Enkel zo kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen.