Vernieuwingswerken van asfalt en voetpaden

Haaltert blijft werken aan comfortabele wegen. De komende maanden staan er verschillende vernieuwingen van de weg op het programma.

Week van 13 mei tot 21 juni

Jeruzalemstraat: Het asfalt wordt verwijderd. De parkings worden heringericht. De weg wordt opnieuw geasfalteerd.

De rijweg zal tijdens deze periode worden afgesloten voor doorgaand verkeer tussen Huytstraat en Jeruzalemstraat nr. 45. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien.

De asfaltering zelf is voorzien op 18 en 19 juni.

Week van 3 juni tot 24 juni

Deeskensveld: deel van het voetpad met grote betonnen tegels wordt heraangelegd, na de plaatsing van een middenspanningscabine.

Week van 12 augustus

Plaatstraat 25 - richting Deeskensveld: Het asfalt wordt verwijderd, daarna wordt de weg opnieuw geasfalteerd.

September

Eiland: Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Afhankelijk van de locatie zal dit gebeuren door middel van een ingebuisde regenwaterriolering of via de gracht.

Bijkomend worden er langs het project grachten aangelegd om het regenwater naar de provinciale waterloop te leiden. Waar de straat wordt opgebroken, wordt het openbaar domein binnen zijn grenzen, dat betekent de berm, het voetpad en de rijweg, volledig aangelegd.

Het project werd intussen gegund aan een aannemer, de start van de werken is gepland voor september. Buurtbewoners worden uitgenodigd op een informatievergadering. 

Ninove/Denderhoutem: in september start de aanleg van de fietspaden in Ninove en Denderhoutem. Er zal een lokale omleiding via de N45 worden voorzien. De werken konden niet eerder van start gaan, aangezien nu pas de positieve beslissing over subsidies voor dit project werd gecommuniceerd. 

Anderenbroek, Vondelen, Koekelberg: hier zal de rijbaan worden vernieuwd. Er wordt gestreefd om met de werken te starten in de maand september. 

Doorlopend

Ook de werken voor de aanleg van een glasvezelnetwerk door Fiberklaar en Wyre worden verdergezet.

Wegenwerken zijn sterk weersafhankelijk. We kunnen dus niet lang op voorhand voorspellen welke dag de werken plaatsvinden.