Wegenwerken Processieweg en Holbeekweg

Op 5 oktober 2020 startte de firma Pevenage & zn de wegenis- en rioleringswerken aan de Processieweg en de Holbeekweg in Heldergem. De werken zijn opgedeeld in 5 fasen. 
 

Fase 1

Processieweg van nr. 49 tot Heldergemstraat
Van 25 januari 2020 tot 26 februari 2021

 • Realisatie van huisaansluitingen RWA en DWA (+/- 20 stuks)
 • Gieten van greppels
 • Plaatsen van kolken
 • Aansluiten van rioolkolken
 • Aanleg van fundering wegenis
 • Aanleg onderlaag KWS

Aanleg voorzien begin maart na aanleg onderlaag asfalt (+/- 3 weken):

 • Aanleggen van funderingen voetpaden
 • Aanleggen van voetpaden in BSS
 • Aanleg van parkings ter hoogte van de begraafplaats

Fase 2

Processieweg van nr 11 naar nr 7
Van 1 maart 2021 – 22 maart 2021

 • Opbraak van bestaande verharding
 • Aansluiten van nieuwe rioolbuizen
 • Aanleggen van riolering van R15 en D15 naar R18 en D19 (+/- 117lm)
 • Realisatie van huisaansluitingen RWA en DWA (+/- 8 stuks)
 • Realisatie grondwerken
 • Aanleg van onderfundering

Fase 3

Processieweg van nr. 24 naar nr. 12A en naar nr. 9
Van 22 maart 2021 tot 19 april 2021

 • Opbraak van bestaande verharding
 • Aanleg noodweg thv nr 12A
 • Aansluiten van nieuwe rioolbuizen
 • Aanleggen van riolering van R10 en D10 naar R25 en D27 (+/- 211lm)
 • Realisatie van huisaansluitingen RWA en DWA
 • Realisatie grondwerken
 • Aanleg van onderfundering

Aanleg van verhardingen uit fase 2 en 3

Van 19 april 2021 tot 29 mei 2021

 • Plaatsen van kolken
 • Aansluiten van rioolkolken
 • Aanleg van fundering wegenis
 • Gieten van greppels
 • Plaatsen van kolken
 • Aansluiten van rioolkolken
 • Aanleg van fundering wegenis
 • Aanleggen van funderingen voetpaden
 • Aanleg onderlaag KWS
 • Aanleg van rijweg in klinkers
 • Aanleggen van betonverharding
 • Aanleggen van voetpaden in BSS

Fase 4

Holbeekweg
Van 31 mei 2021 tot 10 juli 2021

 • Opbraak van bestaande verharding
 • Aansluiten van nieuwe rioolbuizen thv D27 en R25
 • Aanleggen van riolering van R32 en D34 naar R34 en D36 (+/- 65lm)
 • Aanleggen van riolering van R26 en D28 naar R31 en D33 (+/- 141lm)
 • Realisatie van huisaansluitingen RWA en DWA Realisatie grondwerken
 • Aanleg van onderfundering
 • Gieten van greppels
 • Plaatsen van kolken
 • Aansluiten van rioolkolken
 • Aanleg van fundering wegenis
 • Aanleggen van funderingen voetpaden
 • Aanleg onderlaag asfalt
 • Aanleggen van voetpaden in klinkers

Fase 5

Van 2 augustus 2021 tot 3 september 2021

Aanleg van voetweg tussen Mottendries en Holbeekweg

 • Opbraak van bestaande verharding
 • Aanleggen van fundering
 • Plaatsen van boordstenen
 • Leveren en plaatsen van BSS

Aanleggen van buffergracht nr2

 • Leveren en plaatsen van kopmuur R22
 • Profileren van gracht
 • Aanleg van buffergracht

Aanleggen van buffer 1

 • Opkuis van terrein voor grondverbetering
 • Leveren en plaatsen van kopmuur buffer 1
 • Aanleggen van buffer nr1
 • Plaatsing toplaag KWS over de volledige werf
 • Op hoogte plaatsen van deksels
 • Opborstelen van alle oppervlaktes
 • Aanleg van toplaag KWS

Algemene opkuis van de werf

Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden op de werf en afhankelijk van de weersomstandigheden.