Wegenwerken Processieweg en Holbeekweg

Op 5 oktober 2020 startte de firma Pevenage & zn de wegenis- en rioleringswerken aan de Processieweg en de Holbeekweg in Heldergem. De werken zijn opgedeeld in 5 fasen. 

Stand van zaken

 • Vanaf maandag 6 september zal de grond die nu beneden t.h.v. De Dotter in de opslagplaats ligt, afgevoerd worden.
 • Vanaf half september starten we met het plaatsen van de onderlaag voor het asfalt in de zijweg Processieweg en de Holbeekweg.
 • Tussentijds worden de riooldeksels opgetrokken, zodat we eind september de toplaag van het asfalt kunnen leggen.
 • Het einde van de werken is voorzien rond 22 oktober 2021.

Fase 1 (vervolg)

Van 26 april 2021 tot 30 april 2021

 • Aanleggen klinkerverhardingen voetpaden en parkings

Fase 2

Processieweg van nr 11 naar nr 7
Van 26 april 2021 – 17 mei 2021

 • Aanleggen van riolering van R15 en D15 naar R18 en D19 (+/- 117lm)
 • Realisatie van huisaansluitingen RWA en DWA (+/- 8 stuks)
 • Realisatie grondwerken
 • Aanleg van onderfundering

Fase 3

Processieweg van nr. 24 naar nr. 12A en naar nr. 9
Van 17 mei 2021 tot 4 juni 2021

 • Aanleggen van riolering van R10 en D10 naar R25 en D27 (+/- 211lm)
 • Realisatie van huisaansluitingen RWA en DWA
 • Realisatie grondwerken
 • Aanleg van onderfundering

Aanleg van verhardingen uit fase 2 en 3

Van 7 juni 2021 tot 26 juni 2021

 • Plaatsen van kolken
 • Aansluiten van rioolkolken
 • Aanleg van fundering wegenis
 • Gieten van greppels
 • Plaatsen van kolken
 • Aansluiten van rioolkolken
 • Aanleg van fundering wegenis
 • Aanleggen van funderingen voetpaden
 • Aanleg onderlaag KWS
 • Aanleg van rijweg in klinkers
 • Aanleggen van betonverharding
 • Aanleggen van voetpaden in BSS

Fase 4

Holbeekstraat
Van 28 juni 2021 tot 27 augustus 2021 (incl. bouwverlof van 12 tot 31 juli)

 • Opbraak van bestaande verharding
 • Aansluiten van nieuwe rioolbuizen thv D27 en R25
 • Aanleggen van riolering van R32 en D34 naar R34 en D36 (+/- 65lm)
 • Aanleggen van riolering van R26 en D28 naar R31 en D33 (+/- 141lm)
 • Realisatie van huisaansluitingen RWA en DWA Realisatie grondwerken
 • Aanleg van onderfundering
 • Gieten van greppels
 • Plaatsen van kolken
 • Aansluiten van rioolkolken
 • Aanleg van fundering wegenis
 • Aanleggen van funderingen voetpaden
 • Aanleg onderlaag KWS
 • Aanleggen van voetpaden in BSS

Fase 5

Van 30 augustus 2021 tot en met 22 oktober 2021

Aanleg van voetweg tussen Mottendries en Holbeekweg

 • Opbraak van bestaande verharding
 • Aanleggen van fundering
 • Plaatsen van boordstenen
 • Leveren en plaatsen van BSS

Aanleggen van buffergracht nr2

 • Leveren en plaatsen van kopmuur R22
 • Profileren van gracht
 • Aanleg van buffergracht

Deze werken zijn al voltooid. 

Aanleggen van buffer 1

 • Opkuis van terrein voor grondverbetering
 • Leveren en plaatsen van kopmuur buffer 1
 • Aanleggen van buffer nr1

Plaatsing toplaag KWS over de volledige werf

 • Op hoogte plaatsen van deksels
 • Opborstelen van alle oppervlaktes
 • Aanleg van toplaag KWS

Algemene opkuis van de werf

Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden op de werf en afhankelijk van de weersomstandigheden.