Wegenwerken Processieweg en Holbeekweg

Op 5 oktober 2020 start de firma Pevenage & zn de wegenis- en rioleringswerken aan de Processieweg en de Holbeekweg in Heldergem. De werken zijn opgedeeld in 5 fasen. 
 

Fase 1

Processieweg van nr. 49 tot Heldergemstraat
Van 5 oktober 2020 tot 9 februari 2021

 • Inrichten van terrein voor grondstabilisatie aan buffer 1
 • Opbraak van bestaande verharding
 • Aansluiten van nieuwe rioolbuizen aan bestaande riolering
 • Aanleggen van riolering van R1 en D1 naar R14 en D14 (+/- 460lm)
 • Realisatie van huisaansluitingen RWA en DWA
 • Realisatie grondwerken
 • Aanleg van onderfundering
 • Gieten van greppels
 • Plaatsen van kolken
 • Aansluiten van rioolkolken
 • Aanleg van fundering wegenis
 • Aanleggen van funderingen voetpaden
 • Aanleg onderlaag asfalt
 • Aanleggen van voetpaden in klinkers 

Fase 2

Processieweg van nr. 11 naar nr. 7
Van 27 januari 2021 tot 26 februari 2021

 • Opbraak van bestaande verharding
 • Aansluiten van nieuwe rioolbuizen
 • Aanleggen van riolering van R15 en D15 naar R18 en D19 (+/- 117lm)
 • Realisatie van huisaansluitingen RWA en DWA
 • Realisatie grondwerken
 • Aanleg van onderfundering
 • Gieten van greppels
 • Plaatsen van kolken
 • Aansluiten van rioolkolken
 • Aanleg van fundering wegenis
 • Aanleggen van funderingen voetpaden
 • Aanleg van weg in klinkers
 • Aanleggen van voetpaden in klinkers

Fase 3

Processieweg van nr. 24 naar nr. 12A en naar nr. 9, Van 25 februari 2021 tot 30 april 2021

 • Opbraak van bestaande verharding
 • Aanleg noodweg thv nr 12A
 • Aansluiten van nieuwe rioolbuizen
 • Aanleggen van riolering van R10 en D10 naar R25 en D27 (+/- 211lm)
 • Realisatie van huisaansluitingen RWA en DWA
 • Realisatie grondwerken
 • Aanleg van onderfundering
 • Gieten van greppels
 • Plaatsen van kolken
 • Aansluiten van rioolkolken
 • Aanleg van fundering wegenis
 • Aanleggen van funderingen voetpaden
 • Aanleg onderlaag asfalt
 • Aanleggen van betonverharding
 • Aanleggen van voetpaden in klinkers

Fase 4

Fase 4/1: Holbeekweg nr. 16 naar 22
Fase 4/2: Holbeekweg nr 16 naar Heldergemstraat 
Van 3 mei 2021 tot 10 juni 2021

 • Opbraak van bestaande verharding
 • Aansluiten van nieuwe rioolbuizen thv D27 en R25
 • Aanleggen van riolering van R32 en D34 naar R34 en D36 (+/- 65lm)
 • Aanleggen van riolering van R26 en D28 naar R31 en D33 (+/- 141lm)
 • Realisatie van huisaansluitingen RWA en DWA Realisatie grondwerken
 • Aanleg van onderfundering
 • Gieten van greppels
 • Plaatsen van kolken
 • Aansluiten van rioolkolken
 • Aanleg van fundering wegenis
 • Aanleggen van funderingen voetpaden
 • Aanleg onderlaag asfalt
 • Aanleggen van voetpaden in klinkers

Fase 5

Van 1 juni 2021 tot 30 juni 2021

Aanleg van voetweg tussen Mottendries en Holbeekweg

 • Opbraak van bestaande verharding
 • Aanleggen van fundering
 • Plaatsen van boordstenen
 • Leveren en plaatsen van klinkers

Aanleggen van buffergracht 2

 • Leveren en plaatsen van kopmuur R22
 • Profileren van gracht
 • Aanleg van buffergracht

Aanleggen van buffer 1

 • Opkuis van terrein voor grondverbetering
 • Leveren en plaatsen van kopmuur buffer 1
 • Aanleggen van buffer 1

Plaatsing toplaag KWS over de volledige werf

 • Op hoogte plaatsen van deksels Opborstelen van alle oppervlaktes
 • Aanleg van toplaag asfalt

Algemene opkuis van de werf

Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden op de werf en afhankelijk van de weersomstandigheden.