Werken in de Gotegemstraat

Vanaf 9 november 2021 starten er werken in de Gotegemstraat. De werken zullen ongeveer 20 werkdagen duren. Daarna moet het beton nog een week uitharden. Deze termijn is afhankelijk van de weersomstandigheden. 

De kasseiverharding en betonstrook zullen hersteld worden tussen de Topmolenstraat en de Gootstraat. Tijdens de periode van de werken zal er in de werkzone geen enkel verkeer mogelijk zijn. 
De woningen in de Gotegemstraat zullen gedurende de werken steeds bereikbaar zijn. 

Er wordt een omleiding voorzien via de Gootstraat - Oostdorpstraat - Bosstraat - Topmolenstraat en omgekeerd. 

De uitvoering van de werken wordt begeleid door de lokale besturen Erpe-Mere en Haaltert, waarbij de gemeente Erpe-Mere de leiding over de werken heeft

Met vragen en opmerken kan je terecht bij dienst Openbare Werken van de gemeente Erpe-Mere: 053 60 34 00, openbarewerken@erpe-mere.be