Werken vergroening begraafplaats Denderhoutem

Tussen 27 mei en eind juni vinden werken plaats op de begraafplaats van Denderhoutem om ook deze verder te vergroenen.

Het gaat voornamelijk om de gangen tussen de rijen graven. Het grind wordt vervangen door gras, waardoor het onderhoud makkelijker op een ecologische manier kan gebeuren. 

Er wordt afwisselend in verschillende delen gewerkt, zodat de begraafplaats steeds gedeeltelijk toegankelijk blijft. 

Gelieve ermee rekening te houden dat de begraafplaats tot eind juni beperkt toegankelijk zal zijn. 

Waarom vergroenen? 

De Haaltertse begraafplaatsen worden onderhoudsvriendelijk aangelegd. Zo bestaan de gangpaden zoveel mogelijk uit gras. Het gras kan eenvoudig gemaaid worden. 

Het vergroenen van de begraafplaatsen was een oplossing voor het tijdsintensieve onderhoud van de begraafplaatsen na het verbod op het gebruik van pesticiden. Door de heraanleg en vergroening werd de duurtijd voor een volledige onderhoudsbeurt met meer dan de helft verminderd. 

Groen brengt ook rust in een omgeving. 

* foto begraafplaats Haaltert waar veel paden reeds vergroend werden.