Werven nutsmaatschappijen

De nutsmaatschappijen zoals Fluvius, De Watergroep, Fiberklaar, Wyre, ... hebben regelmatig werven op ons openbaar domein. Zo onderhouden ze hun leidingen, doen herstellingen of leggen nieuwe leidingen aan. 

Lokaal bestuur Haaltert verleent daarvoor vergunningen aan de nutsmaatschappijen. We houden toezicht op de werven om na te gaan of alles correct verloopt en het openbaar domein niet beschadigd wordt. De aannemers moeten namelijk het openbaar domein herstellen in de oorspronkelijke staat. 

Die werven zijn de verantwoordelijkheid van de nutsmaatschappijen en niet van lokaal bestuur Haaltert. 

Als je vragen of opmerkingen hebt over een werf in je buurt, vind je op de signalisatie erbij wie de verantwoordelijke firma is. Je kan de firma dan rechtstreeks contacteren. Lokaal bestuur Haaltert kan je in dat geval helaas niet verder helpen.