Wespenverdelging

Voor het verdelgen van wespennesten kan je terecht bij de brandweer via het E-loket op https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/contacteer-ons/e-loket-1121 of telefonisch via het nummer 053 80 68 03.

Het verdelgen van wespen is niet gratis en wordt gefactureerd in overeenstemming met artikel 6, 2° van het zonaal retributiereglement (40 euro).

Hommels en bijen

Nesten van hommels en bijen worden niet verdelgd door de brandweer. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van fruit en groenten, ze zijn namelijk noodzakelijk voor de bestuiving van meer dan 75% van de voedingsgewassen.

En dan zijn er nog de solitaire bijen. Zij wonen alleen en kunnen de mens niet prikken. Hun angel raakt niet door onze huid. Steken is ook niet nodig want ze wonen in individuele gaatjes en moeten dus geen nest verdedigen. Elk bijtje heeft dus zijn eigen plaatsje. Daarom worden ze ‘solitaire’ bijen genoemd.

Het zijn de solitaire bijen die in je bijenhotel wonen.

Wat is het verschil tussen wespen, bijen en hommels?

Het komt vaak voor dat de brandweer onnodig wordt opgeroepen voor de vernietiging van een wespennest en later blijkt het dan dat het om een ander ongevaarlijk insect gaat.

Voorkom dus onnodige kosten en controleer eerst of het om wespen gaat.

Op de website van Wespennest Vlaanderen kan je terecht voor alle informatie: https://www.wespennest.vlaanderen/alles-over-wespen/wat-is-het-verschil-tussen-wespen-en-bijen

Ga mee de strijd aan tegen de Aziatische hoornaar

Want onze bijen zijn BIJzonder! De Aziatische hoornaar is sinds 2018 aan een heuse invasie in ons land begonnen. Zij belagen onze inheemse bijen. Het is van groot belang de hoornaar te verwijderen! Iedereen kan helpen door bij het zien van een hoornaar of zijn nest dit zo snel mogelijk te melden.

Onze inheemse insecten (bijen, wespen, vliegen, …) worden door de hoornaar belaagd waardoor bestuiving van landbouwgewassen onder druk komt te staan. Bovendien hebben ze een opmerkelijke voorkeur voor honingbijen, wat een ernstig probleem kan worden. Daarom hebben we jouw hulp nodig!

Hoe meld je een nest Aziatische hoornaars?

In Oost-Vlaanderen hebben we volgende afspraken over de verdelging van nesten van Aziatische hoornaars.

  • De brandweer mag nesten van Aziatische hoornaars verdelgen die in de buurt hangen van mensen en hinder veroorzaken. Een burger kan zo'n nest melden via het e-loket van de hulpverleningszone. Dit gaat doorgaans om primaire nesten.
  • Niet hinderlijke primaire nesten en secundaire nesten van Aziatische hoornaars moeten gemeld worden via de website www.vespawatch.be. De Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert de verdelging van deze nesten vanaf 17 augustus tot 15 november. Het staat elke burger ook vrij om een professionele verdelger in te schakelen: https://vespawatch.be/eradicators/.
    • Een Aziatische hoornaar maakt twee soorten nesten: een primair nest in het voorjaar en een secundair nest vanaf augustus.

    • Secundaire nesten hangen meestal op grote hoogte (>10m) en hebben een doormeter van 80cm of meer.

    • Vooral die secundaire nesten zijn belangrijk om te verdelgen. Hoe meer secundaire nesten overleven, hoe meer Aziatische hoornaars er een jaar later zullen zijn. Deze secundaire nesten worden vaak pas zichtbaar als de bladeren van de bomen vallen.  

Hoe herkennen?

In de lente bouwen hoornaars bolvormige nestjes in bv. een tuinhuis, hok of carport. Vanaf de zomer verhuist het nest naar een hoge boomtop. De Aziatische hoornaar is een grote, donkere wesp. Ze is groter dan een gewone wesp (felgeel) en iets kleiner dan de inheemse Europese hoornaar. Je kan een Aziatische hoornaar goed herkennen: kop en borststuk is volledig zwart. Ook het achterlijf is grotendeels zwart met slechts één brede gele band. De pootjes zijn zwart met opvallende gele tipjes.

Gerelateerde items