Wijk-werken

Wijk-werken houdt in dat klusjes uitgevoerd worden door werkzoekenden in ruil voor Wijk-Werkcheques. Wil je klusjes laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld gras maaien, koken en afwassen of meubelpakketten laten monteren? Dan kan je misschien een wijk-werker inschakelen

Denk maar aan:

 • gras maaien,
 • hagen snoeien,
 • sneeuw ruimen,
 • lampen vervangen,
 • meubels monteren,
 • vervoer van personen,
 • huiswerkbegeleiding,
 • koken en afwassen,
 • oppassen op huisdieren,
 • ...

Kostprijs

Een Wijk-Werker wordt vergoed met Wijk-Werkcheques. Per begonnen uur krijgt de wijkwerker één wijk-werkcheque. De wijk-werkcheques zijn net als dienstencheques fiscaal aftrekbaar.

Meer info

Je vindt alle info op over wijk-werken op www.vdab.be/wijk-werken.

Of ga langs in het Sociaal Huis.

Wijk-Werkers kunnen in het PWWA-kantoor in het Sociaal Huis terecht voor informatie betreffende tewerkstellingsmaatregelen, afleveren en aanvragen van RVA-attesten, aanbod PWWA-activiteiten, … Kortom alles over het PWWA.

Voor wie

 • Privépersonen,
 • lokale overheden,
 • vzw's,
 • andere niet-commerciële verenigingen,
 • onderwijsinstellingen en land- en tuinbouwbedrijven

kunnen tegen betaling een beroep doen op werkzoekenden ingeschreven in het Plaatselijk WijkWerken Agentschap (PWWA) voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet binnen het reguliere arbeidscircuit aan bod komen.

Gerelateerde items