Witte betonblokken Terjodendries gratis af te halen op 1 april

Haaltert kiest voor duurzaam. Nu de witte betonblokken op de Terjodendries verdwijnen, wil het lokaal bestuur de burger dan ook de kans geven om deze materialen een 2de leven te schenken. Iedereen die wil kan op 1 april gratis betonblokken komen afhalen op Terjodendries in Haaltert.

Lokaal bestuur Haaltert wil een voortrekkersrol opnemen op vlak van duurzaamheid door het goeie voorbeeld te geven en in te zetten op het hergebruik van afgevoerde gemeentelijke materialen. Daarom kan iedere inwoner op 1 april witte betonblokken gratis komen afhalen op de Terjodendries (aan het kaatsplein) in Haaltert.